Etusivu » Tietosuoja

Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kiinteistötyöt Neitola Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.9.2019. Viimeisin muutos 10.9.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistötyöt Neitola Oy Aronrinne 6, 96190 Rovaniemi, y 3009995-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pekka Neitola, toimitusjohtaja
Puh: 0400 131 600
Sähköposti: pekka.neitola@neitola.fi

3. Rekisterin nimi

 • Asiakasrekisteri
 •  Asukasrekisteri
 • Työnhakijarekisteri
 • Työntekijärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

 • Asiakasrekisteri, hallinnointia, yhteydenpitoa ja markkinointia varten
 • Asukasrekisteri, oven avauksia ja viranomaisavustuksia varten
 • Työnhakijarekisteri, työnhakijoiden rekrytointia varten
 • Työntekijärekisteri, työnantajan toimia varten

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Yritysten nimet ja tunnukset, osoitteet, puhelinnumerot, yhteyshenkilöiden tiedot ja sähköpostiosoitteet.
 • Asukkaiden nimet ja syntymäajat, osoitteet, asuntoon sisään- ja ulosmuutto päivämäärät, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.
 • Työnhakijoiden nimet ja syntymäajat, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, koulutukset, työkokemukset ja cv:t.
 • Työntekijöiden nimet, syntymäajat ja kotiosoitteet. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Lähiomaisten tiedot. Pankkitilien numerot ja veronumerot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas, asukas, työnhakija tai työntekijä luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle tai ulkopuolisille, poisluettuna viranomaisten (poliisi) tietotarvetta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisella tavalla. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksella ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikki järjestelmät suojataan tunnuksin ja salasanoin. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).